9/2017.(IX.30.)

A közgyűlés a 9/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége tagjaival a Tartalmas Pihenés projekt tárgyban kötött szerződéseket jóváhagyja