9/2017. (II.25.)

A közgyűlés 9/2017. (02. 25.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta az AOSZ 2017. évi pénzügyi tervét.