9/2016. (II.06.)

A közgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2016. évi munkatervét és pénzügyi tervét.