9/2015. (V. 16.)

A közgyűlés 30 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Szalkai Dánielt választotta meg az AOSZ elnökségi tagjának.