9/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 59 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2014. évi munkatervét és a 2014. évi költségvetési tervet.