9/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 9/2022.(V.21.) számú 19 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2022. évi munkatervét és költségvetési tervét.