9/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 9/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával érvényesnek fogadja el azon jelöltek jelölését a vezető tisztségviselői, vagy Felügyelő Bizottsági tagi helyekre, melyek jelölése kizárólag az elfogadó nyilatkozat adminisztrációs hibája miatt lett érvénytelen, amennyiben a jelölt és a jelölt nevében eljáró természetes személy a közgyűlésen nyilatkozatával elfogadja azon tisztséget, melyre jelölték.