9/2018 (II.17.)

A közgyűlés a 9/2018 (II.17.) számú 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Elnököt, hogy szerződést kössön Keresztesi Koppány elnökségi taggal.
Kommunikációs vezető
Feladat: a projekt kommunikációs tevékenységeinek irányítása
A munkavégzésre irányuló jogviszony munkaszerződés heti 10 órában.
A jogviszony időtartama 2018. 01.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 60.000 Ft/hó