8/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 8/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Abigél Közhasznú Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személyként (név: Kővári Edit, lakóhely: 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 77., anyja neve: Magyar Edit) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Elnökének 2021. május 13. napjáig terjedő időtartamra.