8/2017. (II.25.)

A közgyűlés 8/2017. (02. 25.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta, hogy 2017. 01. 01. napjától 15.000 Ft összegben határozza meg az AOSZ tagjainak éves tagdíját.