8/2016. (II.06.)

A közgyűlés 18 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett meghozott határozatával feljogosítja az AOSZ elnökét a módosított alapszabály aláírására.