8/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 55 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2013. évi közhasznúsági beszámolóját és a mérleget.