8/2023.(V.26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés a 8/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2023. évi költségvetési tervét.