8/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 8/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2021. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, az AOSZ 2021.évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.