8/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 8/2020.(VIII.29.) számú  19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 7/2020.(VIII.29.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló évi megbízási díját bruttó 400 000 Ft, azaz bruttó négyszázezer forintban határozza meg.