8/2018.(V.12.)

A közgyűlés a 8/2018.(V.12.) számú 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2017. évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.