8/2018 (II.17.)

A közgyűlés a 8/2018 (II.17.) számú 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Elnököt, hogy szerződést kössön Győrfy Anikó alelnökkel.
Projektvezető
Feladat: a projekt teljes körű vezetése, előrehaladásának nyomon követése, a projekt tevékenységeinek előkészítése a projekt költségvetésének terhére.
A munkavégzésre irányuló jogviszony megbízás, melynek minimum 30 óra/hét projektre fordított időt kell tartalmaznia. A jogviszony időtartama 2018. 01.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 354.000 Ft/hó