7/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 7/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával összesen 10 perc időtartamban határozza meg a Felügyelő Bizottsági tagi és az elnöki tisztségre jelöltek bemutatkozására rendelkezésre álló időt.