7/2017.(IX.30.)

A közgyűlés a 7/2017.(IX.30.) számú 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával hozzájárul ahhoz, hogy az Autisták Országos Szövetségének vezető tisztségviselőivel az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt megvalósíthatósági tanulmányának mellékletét képező költségvetésben szereplő feladatok tárgyában és összegek erejéig megbízási szerződés legyen köthető és kifizethető.