7/2017. (II.25.)

A közgyűlés 7/2017. (02. 25.) számú 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta, hogy az AOSZ Elnökének az elnöki feladatok ellátásáért járó havi megbízási díjának bruttó összegét 2017. február 01-től havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg, és egyben ezen határozatával hozzájárul a közgyűlés az Elnök elnökségi feladatok ellátására kötött szerződésének ilyen tartalmú módosításához.