7/2016. (V.14.)

A közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2015. évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást és az eltérések indoklását.