7/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökségi tagoknak a pénzügyi tervben szereplő és a közgyűlésen ismertetett díjazásának mértékét és módját, azaz 200.000 HUF/év/fő.