7/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 58 igen, 6 nem és 4 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2013. évi munkáról.