7/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 7/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2021. évi munkaterv megvalósulásáról.