7/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 7/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Löffler Andrást választja meg 2020. augusztus 29. napjától 2021. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége könyvvizsgálói feladatainak az ellátására.