7/2019.(V.18.)

A közgyűlés a 7/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2018. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.