7/2019.(II.23.)

A közgyűlés a 7/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával a DATA projekt beszámolóját elfogadta.