7/2018.(V.12.)

A közgyűlés a 7/2018.(V.12.) számú 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával 34 451 000 Ft mérleg főösszeggel és 2 448 000 Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja az AOSZ 2017. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét.