6/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 6/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2016.évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét