6/2017.(IX.30.)

A közgyűlés az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat sikeressége esetén 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Autisták Országos Szövetségének elnökét a támogatási szerződés aláírására.