6/2017. (II.25.)

A közgyűlés 6/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta az Autisták Országos Szövetségének 2017. évi munkatervét.