6/2016. (V.14.)

A közgyűlés 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.