6/2016. (II.06.)

A közgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Jakab Károlynét megválasztja az AOSZ Felügyelő Bizottsága tagjává.