6/2015. (V. 16)

A közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2014. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.