6/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 26 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ pénzügyi tervét.