6/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 6/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2020. évi költségvetési tervét.