6/2019.(V.18.)

A közgyűlés a 6/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta az elnökség beszámolóját a 2018. évi munkáról.