6/2018.(V.12.)

A közgyűlés a 6/2018.(V.12.) számú 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2017. évi munkáról.