5/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 5/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2016. évi munkáról.