5/2017.(IX.30.)

A közgyűlés az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt előfinanszírozásával kapcsolatban 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával meghatalmazza az elnökséget arra, hogy a projektelőkészítés költségeit előfinanszírozza az Autisták Országos Szövetsége saját költségvetése terhére, a benyújtott költségvetés szerint 8 576 100 Ft értékben, amelyből 2 540 000,- Ft a pályázat elbírálása előtt felhasználható közbeszerzési költségekre.