5/2016. (V.14.)

A közgyűlés 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2015. évi munkáról.