5/2016. (II.06.)

A közgyűlés 17 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával Nagyné Kovács Ilonát megválasztja az AOSZ Felügyelő Bizottsága tagjává.