5/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ előterjesztett szakmai tervét.