5/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 5/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2020. évi munkatervét, azzal a kiegészítéssel, hogy:
Az AOSZ hozzon létre munkacsoportot a felnőtt autista személyek (teljes spektrum vonatkozásában) foglalkoztatásának és lakhatásának érdekérvényesítése érdekében.