5/2019.(V.18.)

A közgyűlés a 5/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja az Autisták Országos Szövetsége elnökének az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt megvalósítása céljából a „Szoftverrendszer kialakítása – mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás – az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 projekt keretében” az Autisták Országos Szövetsége által kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződés megkötését.