5/2019.(II.23.)

A közgyűlés a 5/2019.(II.23.) számú 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége 2019. évi munkatervét.