5/2018.(V.12.)

A közgyűlés a 5/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a DATA projekt előrehaladásáról.