4/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 4/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.