4/2017.(IX.30.)

A közgyűlés a 4/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.