4/2017. (II.25.)

A közgyűlés 4/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest a Szavazatszámláló Bizottság elnökének.